Podrobnosti záznamu

Název
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
Autor
    Bičáková, Olga
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
Konference
    Technika ochrany prostredia TOP 2014 (10.06.2014-12.06.2014 : Častá - Papiernička, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Technika ochrany prostredia TOP 2014
Strany
    S. 375-380
Poznámky
    Projekt: QI102A207, GA MZe3cav_un_auth*0263180
    Překlad názvu: Monitoring of quality of ash from biomass combustion and possible energy valorization of biomass
    Rozsah: 6 s.
Předmětová kategorie
    biomass ash
    energy valorization
    monitoring
Klíčové slovo
    Biomasy
    Energetické
    Kvality
    Monitoring
    Popelů
    Spalování
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Prezentované výsledky dlouhodobého monitoringu kvality popelů ze spalování biomasy prokázaly, že druh, kvalita, vlhkost a případně úprava paliva zásadně ovlivňují spalovací proces a následně i kvalitu popela, která je rozhodující pro jeho případné využití např. jako minerálního hnojiva. Tento příspěvek dále shrnuje nejčastěji používané typy biopaliv, diskutuje jejich základní pozitiva a negativa a nastiňuje možnosti jejich úpravy a energetického zhodnocení, např. peletizace, briketování a torefakce.
Abstrakt (anglicky)
   Presented results of long-time quality monitoring of the ashes from biomass combustion demonstrated that a sort, a quality, moisture and a treatment of fuel fundamentally influence the combustion process and subsequently the quality of biomass ash that is decisive for possible ash utilization for example as a mineral fertilizer. This article further more summarizes the most often used types of bio fuels, discusses their basic ins and outs and indicates the possibility of their treatment and energy valorization, f. e. pelletisation, briquetting and torrefaction.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014