Podrobnosti záznamu

Název
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
Další názvy
    Minerály Nb, Ta, Ti, W a Sn jako indikátory vývoje peraluminického P- a F-bohatého grynitického systému, Podlesí, Česká republika
Autor
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
    Uher, Pavol
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogy and Petrology
Svazek/č.
    Roč. 91, č. listopad
Strany
    24
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granite, cassiterite, columbite, wolframite, mineralogy, petrrology
Klíčové slovo
    Czech
    Evolution
    F-rich
    Granitic
    Indicators
    Minerals
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide
    P-
    Peraluminous
    Podlesí
    Republic
    System
Abstrakt (česky)
   Peraluminický granitový systém na Podlesí v Krušných horách zahrnující biotitický, protolithionitový a zinnwalditový granit je svým vývojeme podobný vzácněprvkovým pegmatitům. Všechny typy granitu obsahují rozptýlené minerály Nb, Ta, W a Sn, které převážně vznikly krystalizací z magmatu. Podstatná část Sn přitom byla odmíšena do fluida a transportována do exokontaktu.
Abstrakt (anglicky)
   The strongly peraluminous, P- and F-rich granitic system at Podlesí in the Krušné Hory Mountains, Czech Republic, resembles the zonation of rare element pegmatites in its magmatic evolution (biotite - protolithionite- zinnwaldite granites). All granite types contain disseminated Nb-Ta-Ti-W-Sn minerals that crystallized in the following succession: rutile + cassiterite (in biotite granite), rutile + cassiterite - ferrocolumbite (in protolithionite granite) and ferrocolumbite - ixiolite - ferberite (in zinnwaldite granite). Textural features of Nb-Ta-Ti-W minerals indicate a pre-dominantly magmatic origin with only minor post-magmatic replacement phenomena. HFSE remained in the residual melt during the fractionation of the biotite granite. An effective separation of Nb + Ta into the melt and Sn into fluid took place during subsequent fractionation of the protolithionite granite, and the tin-bearing fluid escaped in to exocontact.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014