Podrobnosti záznamu

Název
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
Další názvy
    Unusual P-, Li- a Sn-rich pegmatite from Vernéřova near Aš, Czech Republic
Autor
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
    Veselovský, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. jaro
Strany
    19
Rok
    2009
Výraz tezauru
    pegmatite, mineralogy, phosphates, montebrasite, sulfides, genesis, Vernéřov near Aš (Western Bohemia)
Klíčové slovo
    Aše
    Česká
    Li-
    Neobvyklý
    P-
    Pegmatit
    Republika
    Sn-bohatý
    Vernéřova
Abstrakt (česky)
   Pegmatit ve Vernéřově u Aše tvoří až 1 km dlouhou a 1 m mocnou strmou žílu známou do hloubky přes 200 m. Pegmatit je bohatý P, Li a Sn, ale chudý F. Jediným primárním minerálem Li a hlavním nositelem P je montebrasit. Mínerály v žíle vznikly v několika etapách: (1) intrice grafitické taveniny a krystalizace křemene, ortoklasu a montebrasitu, (2) vznik hydrotermálních křemen-živcových žil s kasiteritem, (3) krystalizace Sn-Zn-Fe-Cu sulfidů, (4) krystalizace Ag-Bi-Pb sulfidů, zatlačování primárních silikátů muskovitem, nahrazení staninu pozdním kasiteritem a montebrasitu hydratovanými Al-fosfáty, (5) krystalizace silně hydratovaných fosfátů Al a Fe.
Abstrakt (anglicky)
   Unusual P-, Li- a Sn-rich pegmatite from Vernéřova near Aš, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014