Podrobnosti záznamu

Název
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
Další názvy
    Nově identifikované zlomy uvnitř vulkanického komplexu Českého středohoří, Ohře/Eger Graben, severní Čechy
Autor
    Adamovič, Jiří
    Cajz, Vladimír
    Rapprich, Vladislav
    Valigurský, Leoš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geodynamica et Geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 2
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Surface-detected faults, deep-seated faults, České středohoří Mts. volcanic complex, Ohře/Eger Rift, Cenozoic
Klíčové slovo
    Bohemia
    Complex
    České
    Faults
    Graben
    Identified
    Inside
    Mts
    Newly
    North
    Ohře/Eger
    Středohoří
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Během nového detailního mapování Českého středohoří bylo vymezeno několik generací zlomů. Ty nejstarší - předvulkanické - vytvářely předvulkanický reliéf. Jako intravulkanické, jsou označeny zlomy, které porušují pouze starší vulkanické produkty, zatímco mladší vulkanická souvrství jimi nejsou narušena. Nejmladší generaci tvoří zlomy post-vulkanické, které porušují všechna vulkanická souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   Several generation of tectonic faults were identified during new detailed mapping in the České středohoří Mts. Some of these are pre-volcanic and formed the pre-volcanic relief. Other faults are intra volcanic, those affected the older volcanic formations, whereas the youngers are not dislocated. The latest faults are post-volcanic and dislocate all volcanic sequences.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014