Podrobnosti záznamu

Název
    Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji
Autor
    Bosák, Pavel
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Konference
    Posvetovanje slovenskih geologov (17. : 08.04.2005 : Ljubljana, Slovinsko)
Jazyk
    slovinsky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geološki zbornik
Strany
    s. 132-135
Poznámky
    Jazyk práce - slovinština,kód slv podle menu i podle dalších databází, např. NK ČR (x v původním manuálu ASEP uveden pro zkratku slovinštiny jiný kód.)
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: New results of the age of cave sediments in Slovenia
    Překlad názvu: Nové poznatky o stáří jeskynních sedimentů ve Slovinsku
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cave sediments
    paleomagnetism
    Slovenia
Klíčové slovo
    Jamskih
    Nova
    Sedimentov
    Sloveniji
    Spoznanja
    Starosti
Abstrakt (česky)
   Metodou paleomagnetismu bylo určeno stáří jeskynních sedimentů ve Slovinsku s těmito výsledky: Divaška jama (> 780.000 let), Trhlovca (> 780.000 let), profil v odkryvu Divača u stavby dálnice (> 1,6 mil. let, nebo 3,2 mil let až 5 mil. let), profil u stavby dálnice u Kozini (> 1,6 mil. let), Račiška pečina (od současnosti do 3,2 mil. let), profil v kamenolomu Črnotiče (> 1,6 mil let; až 5 mil. let), Postojnska jama [(< 780.000 let (3 profily) u kterých > 780.000 let (včetně krátké normální subzóny v inverzní magnetozóně - korelace se subzónou Jaramillo 0,99 - 1,07 mil let v inverzní magnetozóně Matuyama)], Planinska jama (< 780.000 let), Markov spodmol (< 780.000 let), Križna jama (< 780.000 let), Snežna jama na Raduhi (1,6 - 3,6 mil. let nebo 3,0 - 5 mil. let) profil Jama pod Babjim zobom na Jelovici (> 1,6 mil. let).
Abstrakt (anglicky)
   The age of cave sediments in Slovenia was determine by application of the paleomagnetic methods with results: The Divaška Jama (> 780 ka), the Trhlovca Cave (> 780 ka), the Divača profile discovered during highway construction (> 1.6 Ma, from about 3.2 Ma to 5 Ma), the Kozina profile discovered during highway construction (> 1.6 Ma), the Račiška Pečina (younger than 3.2 Ma), the Črnotiče profile was situated in active quarry (> 1,6 Ma; younger than 5 Ma), the Postojnska Jama (< 780ka -3 profiles) and > 780 ka (with short normal polarity chron in reverse polarity magnetozone - correlated with the Jaramillo chron 0.99-1.07 Ma in the Matuyama chron), the Planinska Jama (< 780 ka), the Markov Spodmol (< 780 ka), the Križna Jama (< 780 ka), the Snežna Jama in a Raduha Ridge (1.6 - 3.6 Ma or 3.0 - 5 Ma) and Jama pod Babjim Zobom in a Jelovica Ridge (> 1.6 Ma).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012