Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Novotný
Další názvy
    New information gathered from the work conducted within landslide area near Třebenice Village in the year 2002
Autor
    Novotný, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 91-92
Rok
    2003
Poznámky
    2 diagr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    hladina podzemní vody
    křída-svrchní
    mapa inženýrskogeologická
    ohárecký faciální vývoj
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Třebenice (Litoměřice)
Klíčové slovo
    02-43
    2002
    Litoměřice
    Nové
    Poznatky
    Prací
    Provedených
    Roce
    Sesuvném
    Třebenic
    území
Abstrakt (anglicky)
   Article describes briefly hydrogeological instrumentation conduced in the year 2002 in the landslide area near Třebenice Village and behaviour of boreholes after instrumentation. Characteristic hydrogeological features observed in the landslide area near Třebenice Village in 2002 are presented here
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012