Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeňka Vyhlasová-Brabcová
Další názvy
    New data on the taphonomy of conulariids and sphenothalla from the locality Kařízek (Dobrotivá Formation, Prague Basin)
Autor
    Vyhlasová-Brabcová, Zdeňka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 98-99, Příl. VI
Rok
    2004
Poznámky
    3 fot. v Příl. VI
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    Coelenterata
    Conularida
    důl opuštěný
    exoskelet
    geologie regionální
    ordovik-svrchní
    paleontologie
    pánev sedimentační
    pražská pánev
    Scyphozoa
    tafonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kařízek (Rokycany, Rokycany)
Klíčové slovo
    12-34
    Dobrotivské
    Hořovice
    Kařízek
    Konulárií
    Lokality
    Nové
    Pánev
    Poznatky
    Pražská
    Souvrství
    Sphenothalů
    Tafonomie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012