Podrobnosti záznamu

Název
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
Autor
    Bernard, J.
    Kaláb, Zdeněk
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Lednická, Markéta
    Žůrek, P.
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008/47. : 14.10.2008-16.10.2008 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
Strany
    S. 1-7
Poznámky
    Projekt: 105/06/0068, GA ČR, CZ
    Referát T 08
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    abandoned mining works
    Jeronym mine
    old mining works
    surface formations
Klíčové slovo
    Datech
    Dolu
    Historie
    Jeroným
    Novodobá
    Zajištění
Abstrakt (česky)
   Novodobá historie již není natolik zřejmá, navíc v době, kdy počet činností prováděných na Dole Jeroným má vzrůstající charakter. Snahou autorského kolektivu je dokumentovat tyto činnosti od chvíle, kdy byl Důl Jeroným znovuobjeven a za pomocí bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. zajištěn. Příspěvek mapuje stěžejní činnosti v jednotlivých letech - zajištění dolu, zmáhání dědičné štoly, rekonstrukci šachtice Jeroným aj., ale i přehledně dokládá činnosti prováděné VŠB-TU Ostrava a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. v rámci jednotlivých grantových a vědeckých úkolů.
Abstrakt (anglicky)
   Modern history of Jeroným Mine is no longer so obvious, moreover at a time when the number of activities carried out in the Jeroným Mine has the growing character. Effort of author's team is documenting these activities from the moment, when was Mine Jeroným rediscovered and secured by the help of former Rudné doly Příbram. Contribution maps fundamental activities of each year - securing the mine, hereditary adit coping, the reconstruction of blind shaft Jeroným etc., but also clearly demonstrates the activities carried out by VŠB-TU Ostrava and the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. within each grant and scientific tasks.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012