Podrobnosti záznamu

Název
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Živa
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 3
Strany
    s. 100-103
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: New View on the post-glacial Development of Central Europe (I)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    contextual analyses
    faunal evidence
    terrestrial environments
Klíčové slovo
    Doby
    Evropě
    Nový
    Poledové
    Přístup
    Střední
    Vývoji
Abstrakt (česky)
   Běžné rekonstrukce prostředí středoevropského postglaciálu založené na rostlinných fosiliích z bažin a jezer se podstatně liší od poznatků vycházejících z faunových a sedimentárních sledů v terestrickém prostředí pahorkatin a hor, především v suchých oblastech. Poskytují mnohem diferencovanější obraz, zachycují širokou škálu různých vývojových fází od konce posledního glaciálu.
Abstrakt (anglicky)
   Current reconstructions of mid-European postglacial environments based on floral remains from mires and lakes considerably differ from those based on faunal nad sedimentary sequences under terrestrial conditions of uplands and mountains and particularly of warm-dry regions. They provide a much more differentiated view embracing a large scale of various developmental phases since the decline of the Last Glacial.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012