Podrobnosti záznamu

Název
    O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej
Údaj o odpovědnosti
    Jerzy B. Miecznik
Další názvy
    Uranium mineralization in the Permo - Carboniferous of the Intra-Sudetic Depression
Autor
    Miecznik, Jerzy B.
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przeglad geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 10
Strany
    s. 485-488
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Předmětová skupina
    karbon
    perm
    radioaktivní suroviny
    stefan
    suroviny radioaktivní
    vnitrosudetská pánev
    westphal
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Depresji
    Mineralizacji
    Permo-karbonie
    Sródsudeckiej
    Uranowej
Abstrakt (česky)
   Článek obsahuje výsledky regionálních výzkumů uranové mineralizace v permokarbonu vnitrosudetské deprese. Uran byl transportován do pánve v důsledku vulkanické aktivity během westfalu a stefanu. Potvrzuje to nález hydrotermální uranové mineralizace v karbonských vulkanitech (ryolitech) a stratigrafická pozice sedimentární uranové mineralizace ve stupni westfal B - autun. Ryolity obsahují křemen-dolomitové žíly s uranovou mineralizací (nasturan, smolinec a sekundární U-minerály) a se sulfidy Pb, Zn, Cu a Fe. Uranová mineralizace permu je vázána na horizonty černých břidlic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012