Podrobnosti záznamu

Název
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
Další názvy
    Record of sialic volcanism found in the Devonian clastic sediments at the eastern margin of the Bohemian Massif
Autor
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Leichmann, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Moravian Karst, Devonian basal clastics, volcanic rocks, chemical composition
Klíčové slovo
    Českého
    Devonu
    Klastických
    Masivu
    Odraz
    Okraji
    Sedimentech
    Sialického
    Vulkanismu
    Východním
Abstrakt (česky)
   V pískovcích a drobnozrnných slepencích tzv. devonských bazálních klastik (jižní okraj Moravksého krasu) byly zjištěny klasty vulkanických hornin. Jedná se o úlomky velmi jemnozrnných až afanických ryolitů, porfyrických ryolitů, páskovaných ryolitů a trachytů. K-živce ve vulkanickcých úlomcích mají zvýšený obsah BaO (0,2-1 wt. %). Biotit odpovída annitu. Složením vulkanických hornin odpovídají složením tufových horizontů zjištěných u Konšelova památníku.
Abstrakt (anglicky)
   Record of sialic volcanism found in the Devonian clastic sediments at the eastern margin of the Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014