Podrobnosti záznamu

Název
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
Autor
    Haloda, J.
    Hasalová, Pavlína
    Hrouda, František
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Týcová, Patricie
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 1
Strany
    25
Rok
    2008
Výraz tezauru
    anatectic migmatites
    bohemian massif
    continental-crust
    crystal size distribution
    distribution csd
    ductile deformation
    grain-scale
    magnetic-susceptibility
    melt infiltration
    melt topology
    migmatites
    partially molten rock
    quantitative textural analysis
    u-pb zircon
Klíčové slovo
    Analysis
    Based
    Deformation-enhanced
    Infiltration
    Melt
    Microstructural
    Migmatites
    Model
    New
    Origin
    Orthogneiss
    Quantitative
Abstrakt (anglicky)
   A detailed field study reveals a gradual transition from high-grade solid-state banded orthogneiss via stromatic migmatite and schlieren migmatite to irregular, foliation-parallel bodies of nebulitic migmatite within the eastern part of the Gfohl Unit.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012