Podrobnosti záznamu

Název
    Overview of mineralogy of bentonites: genesis, physicochemical properties, industrial uses, and world production
Autor
    Přikryl, Richard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Expansive soils. Recent advances in characterization and treatment
Výraz tezauru
    bentonites
    mineralogy
    properties
    uses
Klíčové slovo
    Bentonites
    Genesis
    Industrial
    Mineralogy
    Overview
    Physicochemical
    Production
    Properties
    Uses
    World
Abstrakt (anglicky)
   General overview on the genetic types of bentonites, their mineralogy. properties and uses
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012