Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
Další názvy
    Palaeoecological research of the former lakes in the South Moravia
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 1
Poznámky
    Akce: 2002 ; Masarykova univerzita Brno
Výraz tezauru
    Natural lakes, palynology, palaeoecology, palaeoalgology, Czech Republic, South Moravia,stratigraphy, 14C method, Quaternary
Klíčové slovo
    Bývalých
    Jezer
    Jihomoravských
    Paleoekologický
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Palynologický výzkum organických sedimentů přirozených českých jezer (Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné, Laka, Stonava, Komořanské, Chrást, Stará Boleslav, Polabské černavy, Soos, Měňanské, Švarcenberk, Velanská cesta, Wielki Staw - Polsko, Vracov).Palynologický a paleoalgologický výzkum nově nalezených jihomoravských jezer (Vacenovice-Jezero, Vlkoš, Čejčské, Kobylské, Vracov).
Abstrakt (anglicky)
   Palaeoecological research of the former lakes in the South Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014