Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
    Kadlec, Jaroslav
    Lisá, Lenka
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Žák, K.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras
Strany
    s. 21-25
Poznámky
    Projekt: GA205/02/0449, GA ČR
    Překlad názvu: Paleomagnetic dating of cave sediments in the Czech Karst
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    cave sediments
    Czech Karst
    paleomagnetic dating
Klíčové slovo
    Českého
    Datování
    Jeskyních
    Krasu
    Paleomagnetické
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   Na základě měření magnetické remanence bylo zjišťováno stáří jeskynních sedimentů. Tyto sedimenty byly odkryty ve čtyřech profilech v Českém krasu. Získané magnetické záznamy z profilů v Koněpruských jeskyních byly interpretovány jako pravděpodobné stáří sedimentů v následujících časových intervalech: více než 2,581 Ma (chrona Gauss), 1,95-1,77 Ma (Olduvai event) nebo 1,070-0,99 Ma (Jaramillo event). Studované jeskynní sedimenty odkryté v jeskyních Portálová a nad Kačákem byly usazovány během chrony Brunhes a jsou mladší než 0,78 Ma. Toto paleomagnetické stáří je v souladu s výsledky datování pomocí uranu z fluviálních sedimentů nacházejících se v blízkém okolí.
Abstrakt (anglicky)
   The age of cave deposits exposed in four sections in the Czech Karst was estimated based on magnetic remanence record measured in the sediments. Obtained magnetic record corresponds to several possible age more than 2,581 Ma (Gauss Chron), 1,95-1,77 Ma (Olduvai Event) or exposed in the portálová and Nad Kačákem caves were deposited during ages are in agreement with recently obtained results of U-series datings of flowstones deposited nearby studied sections.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012