Podrobnosti záznamu

Název
    Paleozoická a žilná a hlubinná intruziva
Další názvy
    Palaeozoic dykes and deep-seated intrusives
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Výraz tezauru
    Central Bohemian pluton
    pre-Variscan and variscan dyke rocks
    Tehov roof pendant
    Variscan deep-seated intrusives
Klíčové slovo
    Hlubinná
    Intruziva
    Paleozoická
    žilná
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá mineralogií a petrologií paleozoických žilných a hlubinných intruziv v jv. části listu přehledné geologické mapy Prahy a jejího okolí.
Abstrakt (anglicky)
   Paper is devoted to dyke rocks and deep-seated intrusives spread in sw. part of the sheet of synoptical geological map of Prag and its surroundings. Petrographic and geochemical characteristics of the main rock types is given.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012