Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
Další názvy
    Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst).
Autor
    Doláková, Nela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol.
Svazek/č.
    Roč. LXXXXVII, č. 1
Strany
    14
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Czech Republic
    Kůlna and Sloup-Šošůvka cave
    Moravian Karst
    palaeaekology
    Palynology
    Upper Pleistocene- Lower Holocene
Klíčové slovo
    části
    Jeskyní
    Jeskynních
    Kůlna
    Opěrného
    Palynologické
    Profilu
    Sedimentů
    Sloupsko-šošůvských
    Spodní
    Studium
    Šošůvské
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá palynologickýcm studiem sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. Podává paleoekologickou rekonstrukci rostlinného pokryvu okolí jeskyně. v jsekyni Kůlna byly výsledky palynologického studia srovnávány s dalšími paleontologickými, geologickými a archeologickými metodami. Ve vnitřních částech Šošůvských jeskyní se autorka pokouší o stanovení stratigrafické pozice stodovaných vzorků a jejich stovnání s profilem v jeskyni Kůlna.
Abstrakt (anglicky)
   Palynological studies of the sediments from the the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka cave and from the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst)are presented.The reconstruction of the ecological conditions were made. In the Kůlna cave, the palynological results were compared with the studies of other geological and paleontological methods. The autor tried to specify the stratigraphic position of the studied samples from the Šošůvka cave.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012