Podrobnosti záznamu

Název
    PASSEQ 2006-2008: Passive Seismic Experiment in Trans-Europe Suture ZoneI
Autor
    Babuška, Vladislav
    Brückl, E.
    Cyziene, J.
    Czuba, W.
    England, R.
    Gaczyński, E.
    Gaždová, Renata
    Geissler, W.H.
    Grad, M.
    Gregersen, S.
    Guterch, A.
    Hanka, W.
    Hegedüs, E.
    Heuer, B.
    Jedlička, Petr
    Keller, G. R.
    Kind, R.
    Klinge, K.
    Kolínský, Petr
    Komminaho, K.
    Kozlovskaya, E.
    Krüger, F.
    Larsen, T.
    Lazauskiene, J.
    Majdański, M.
    Málek, Jiří
    Motuza, G.
    Novotný, Oldřich
    Pietrasiak, R.
    Plenefisch, T.
    Plomerová, Jaroslava
    Růžek, Bohuslav
    Sliaupa, S.
    Środa, P.
    Świeczak, M.
    Tiira, T.
    Voss, P.
    Wiejacz, P.
    Wilde-Piórko, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    s. 439-448
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: IAA300120709, GA AV ČR3cav_un_auth*0228940
    Překlad názvu: PASSEQ 2006-2008: Pasívní seismický experiment v okolí transevropské sutury
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    lithosphere-asthenosphere system
    Teisseyre-Tornquist Zone
    Trans-European Suture Zone
Klíčové slovo
    2006-2008
    Experiment
    PASSEQ
    Passive
    Seismic
    Suture
    Trans-Europe
    ZoneI
Abstrakt (česky)
   Projekt PASSEQ 2006-2008 má za cíl studovat systém litosféra-astenosféra v okolí transevropské sutury, která je hranicí mezi starou proterozoickou platformou severní a východní Evropy a mladší fanerozoickou platformou zahrnující centrální a západní Evropu. Projekt navazuje na projekt TOR uskutečněný v letech 1996-97.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013