Podrobnosti záznamu

Název
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
Autor
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Konference
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Pedologické dny (11. : 20.09.2006-21.09.2006 : Kouty nad Desnou, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
Strany
    s. 35-38
Poznámky
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Pedogenesis of the Territory of Prague Affected by Human Activity
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    anthropogenic factor
    clay minerals
    pedogenesis
Klíčové slovo
    Antropogenní
    činností
    Ovlivněná
    Pedogeneze
    Prahy
    území
Abstrakt (česky)
   Půdní pokryv ovlivněný antropogenní činností se v Praze nachází zejména na území s výskytem spraší. Pro studium pedogeneze byly vybrány lokality s různým typem antropogenního zatížení vzdálené od sebe přibližně 6 km. Půdní profil první charakteristické sekvence byl pohřben pod 2,5 m mocnou vrstvou navážek. V druhé sekvenci byla činností člověka ovlivněna svrchní část půdního profilu. Charakteristika pedogeneze byla provedena na základě zrnitostního složení, hodnot pH, CaCO3, Cox, Nt, kationtové výměnné kapacity a obsahu jílových minerálů. Antropogenní faktor v různé míře ovlivnil charakter pedogenetických procesů. V menší míře byla antropogenní činností ovlivněna pedogeneze v sekvenci s půdním profilem pohřbeným pod vrstvou navážek.
Abstrakt (anglicky)
   Soil cover affected by human activity in Prague is found generally in areas with loess deposits. Sites with different types of anthropogenic load, about 6 km apart, were selected for the study of pedogenesis. Soil profile of the first characteristic sequence was buried beneath a landfill layer 2,5 m thick. In the second sequence, the top part of the soil profile was affected by human activity. Characteristics of pedogenesis were determined using grain-size distribution, pH values, contents of CaCO3, Cox, Nt, cation exchange capacity and clay mineral contents. The character of pedogenetic processes was affected by anthropogenic factor to a variable degree. Lower influence on pedogenesis was encountered in the sequence with soil profile buried beneath a landfill layer.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012