Podrobnosti záznamu

Název
    Physical properties of rocks and their use in geology, ecology and geophysics
Další názvy
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice