Podrobnosti záznamu

Název
    Pizzettiho teorie hladinového elipsoidu
Autor
    Jurkina, M. I.
    Pick, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geodetický a kartografický obzor
Svazek/č.
    46/48, č. 12
Strany
    s. 241-246
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Pizzetti's theorem of equipotential ellipsoid
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Klíčové slovo
    Elipsoidu
    Hladinového
    Pizzettiho
    Teorie
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá Pizzettiho hladinovým elipsoidem, uvádí řešení v klasickém Pizzettiho tvaru a dále řešení podle Moloděnského a Lamberta. Jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with equiponential ellipsoid, gives solution in the classical form of Pizzetti and also solutions after Molodenski and Lambert. Advantages and disadvantages of individual solutions are discussed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013