Podrobnosti záznamu

Název
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Janočko, Ľubomír Petro, Zoltán Spišák, Eva Žáková
Další názvy
    Polygenetic sediments SE of Prešov and their engineering-geological properties
Autor
    Janočko, Juraj
    Petro, Ľubomír
    Spišák, Zoltán
    Žáková, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické práce, Správy
Svazek/č.
    Roč. 89
Strany
    s. 99-118, 2 l. obr. příl.
Rok
    1989
Poznámky
    13 obr., 8 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    difrakce rentgenová
    geologie regionální
    granulometrie
    hlína
    košická kotlina
    kvartér Západních Karpat
    minerály jílové
    oblast snosová
    pleistocén
    profil geologický
    vlastnosti fyzikální
    vlastnosti mechanické
    záplavová niva
    zóna periglaciální
Geografické jméno
    Slovensko východní
Klíčové slovo
    Inžinierskogeologické
    Jv
    Polygenetické
    Prešova
    Sedimenty
    Vlastnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 1. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012