Podrobnosti záznamu

Název
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
Autor
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    OVA ´08 (17.) - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (08.04.2008-10.04.2008 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    s. 57-62
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Evaluation of Spectral Ratios Shapes of Seismic Noise from Karviná Region
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mining induced seismicity
    site effect
    urban area
Klíčové slovo
    Karvinské
    Neklidu
    Oblasti
    Poměrových
    Posouzení
    Seizmického
    Spekter
    Tvarů
    Záznamů
Abstrakt (česky)
   Příspěvek představuje různé tvary spektrálních poměrů seizmických záznamů. Experimentální měření proběhlo v karvinské oblasti, v níž je dominantní důlně indukovaná a průmyslová seizmicita. Výsledky výpočtů jsou doložena jak pro množiny záznamů důlně indukovaných jevů, tak i pro seizmický šum.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with presentation of different shapes of spectral ratios. Experimental measurement was realized in Karviná region that is affected by mining induced seismicity and that is very industrialized region. Results were documented for both sets of mining induced seismic events and sets of ambient noise.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012