Podrobnosti záznamu

Název
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Čada
Autor
    Čada, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Hnědé Uhlí
Svazek/č.
    Č. 5
Strany
    s. 5-9
Rok
    1989
Poznámky
    časopis vyřazen r.1999
    Zkr. název ser.: Hnědé Uhlí
Předmětová skupina
    historie geologie
    ložiska pevných paliv
    průzkum ložiska
    severočeská pánev
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vrtání
    vzorkování
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Žatec
Klíčové slovo
    části
    Hnědouhelné
    Pánve
    Použitelnost
    Prací
    Průzkumných
    Severočeské
    Spolehlivost
    Vrtných
    žatecké
Abstrakt (česky)
   Je popsán vývoj průzkumných vrtných prací v žatecké oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Autor vymezil na základě archivních podkladů 3 etapy technických prací: 1. vrty historické, prováděné většinou na sucho, 2. vrty z počátku organizovaného průzkumu až do konce 50 let, 3. moderní průzkum s rotačním vrtáním na jádro po roce 1960. V těchto etapách je zhodnoceno zpracování vrtného materiálu po geologické i laboratorní stránce.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012