Podrobnosti záznamu

Název
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Dzurovčin
Další názvy
    Products of slope modelling in central and southern part of the Slanské vrchy Mts.
Autor
    Dzurovčin, Ladislav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 2
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    denudační procesy
    eroze
    neovulkanity východního Slovenska
    pohyb svahový
    řícení
    sedimenty deluviální
    sesouvání
    suť
    tvary geomorfologické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    časti
    Južnej
    Modelácie
    Produkty
    Slanských
    Strednej
    Svahovej
    Vrchov
Abstrakt (česky)
   Vulkanický komplex Slánských vrchů leží převážně na sedimentárním, resp. vulkanosedimentárním souvrství neogenu, tvořeném převážně písky, jíly a štěrky, které se střídají s polohami vulkanických hornin. Erozně-denudační procesy vytvořily jejich morfoskulpturu. Podílelo se na nich především zvětrávání, fluviálně svahové a gravitační svahové procesy, jejichž produktem jsou sedimenty, tvarově modelované během kvartéru v periglaciálním prostředí. Analyzují se produkty svahové modelace, popisuje se jejich charakter a vznik a vyčleňují se hlavní geomorfologické tvary, mapovatelné ve velkém měřítku.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012