Podrobnosti záznamu

Název
    Properties of moment tensors of sources in anisotropic media
Autor
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14
Strany
    s. 203-223
Poznámky
    Překlad názvu: Vlastnosti momentových tenzorů pro zdroje v anizotropních prostředích
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    anisotropic media
    moment tensors
    seismic sources
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Media
    Moment
    Properties
    Sources
    Tensors
Abstrakt (česky)
   Seismické zdroje v anizotropních prostředích mají mnohem komplikovanější momentové tenzory než v izotropních prostředích. Rovinné střižné zdroje generují v izotropním prostředí momentové tenzory typu dvojitého dipólu, v anizotropním prostředí ale tenzory obecného charakteru. Obecné momentové tenzory mohou obsahovat izotropní složku a složku tzv. kompenzovaného lineárního vektorového dipólu
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013