Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
Další názvy
    Preliminary micropaleobotanical characterization of the samples from the Čejčské jezero Lake
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Palynology, palaeoalgology, stratigraphy, Čejčské jezero Natural Monument, Quaternary, Holocene, Moravia
Klíčové slovo
    Čejčského
    Jezera
    Mikropaleobotanické
    Předběžné
    Sedimentů
    Vyhodnocení
    Vzorků
Abstrakt (česky)
   Palynologický výzkum jezerních sedimentů Čejčského jezera (j. Morava, nedaleko obce Čejkovice, SZ od Hodonína) se týkal hloubkového intervalu 1-2 m z vrtu Čej 27). Lokalita byla objevena a sedimenty odebrányběhem kvartérně-geologického mapování v této oblasti.Stáří sedimentů je pozdnoglaciální až počátek holocénu. Báze profilu byla radiokarbonově datována.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary micropaleobotanical characterization of the samples from the Čejčské jezero Lake
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014