Podrobnosti záznamu

Název
    Das Příbramer Erzrevier in der Geschichte der Bergbauwissenschaften und Techniken in den böhmischen Ländern (1750-1945)
Další názvy
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)