Podrobnosti záznamu

Název
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
Autor
    Kresta, F.
    Martinec, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 1
Strany
    s. 21-27
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Reasons of swelling of Miocene clays near Třebovice in Bohemia
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    swelling of miocene clays
Klíčové slovo
    Bobtnání
    Čechách
    Jílů
    Miocénních
    Příčiny
    Třebovic
Abstrakt (česky)
   Traťový úsek Třebovice-Rudoltice patří z geotechnického hlediska k nejsložitějším úsekům železničních tratí v ČR. Objemové změny bobtnavých jílů způsobily v minulosti destrukci třebovického tunelu. Příčiny bobtnání miocénních jílů nebyly zcela zřejmé ani v době zahájení prací na přeložce trati v r.2004. Teprve detailní mineralogická analýza potvrdila hypotézu, že hlavní příčinou bobtnání miocénních jílů je vysoký obsah huminových látek vázaných na detritickou uhelnou hmotu v jílech.
Abstrakt (anglicky)
   Track section Třebovice-Rudoltice on the border between Bohemia and Moravia and European watershed is one of the most complicated sections in CZ. Main difficulties in thet area result from expansive clays with high plasticity. Swelling of these clays caused destruction of the Třebovice tunnel. Reasons of swelling were not completely know just at the beginning of construction works on the re-alignment in 2004. Detailed mineralogical analysis has confirmed a hypothesis that swelling of Miocene clays is caused mainly by the dispersed coal matter. Organic matter initialises the swelling.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012