Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čejka
Další názvy
    Natural uranyl carbonates UO2CO3.n H2O: rutherfordine (0.2 n 0), blatonite (n=1), and joliotite (n 2)
Autor
    Čejka, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 54-63
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 2 diagr., 1 tab., 4 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    analýza termická
    analýza termogravimetrická
    Barrandien
    karbonáty
    kladensko-rakovnická pánev
    krystalochemie
    krystalová struktura
    severočeská pánev
    spektrometrie IR
    uran
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    0,2
    Blatonit
    H2O
    Joliotit
    N=1
    Přírodní
    Rutherfordin
    Uhličitany
    UO2CO3.n
    Uranylu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012