Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
Další názvy
    Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite
Autor
    Buriánek, David
    Novák, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 87, č. 2002
Strany
    8
Rok
    2002
Výraz tezauru
    orbicular tourmaline-bearing granite, Luleč Conglomerate, Drahany Culm, provenance, Moldanubicum
Klíčové slovo
    Drahanské
    Granit
    III
    Orbikulární
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svrchnoviséského
    Turmalinický
    Valounů
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   Přítomnost valounů OTG v lulečských slepencích je také dalším důkazem, že horniny moldanubika byly důležitým zdrojem klastického materiálu a že velmi podobné magmatické horniny byly přítomny v již oddenudovaných částech moldanubika.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014