Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
Údaj o odpovědnosti
    David Buriánek, Milan Novák
Další názvy
    Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséan conglomerates in the Drahany Hights. III., Orbicular tourmaline-bearing granite
Autor
    Buriánek, David
    Novák, Milan, 1952-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 87
Strany
    s. 145-152
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 3 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    flyš
    granit
    karbon-spodní
    konglomerát
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    textura orbikulární
    turmalín
    valoun
    visé
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Klíčové slovo
    Drahanské
    Granit
    III
    Orbikulární
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svrchnoviséského
    Turmalinický
    Valounů
    Vrchovině
Abstrakt (anglicky)
   The pebbles of orbicular tourmaline-bearing granites (OTG) were found at several localities in the Luleč conglomerates, Drahany Hights. Mineral assemblage, textural relations and chemical compositions of granites and tourmaline are very similar to those from the localities of OTG associated with durbachite plutons in the Moldanubicum, it suggests provenance of OTG from the Moldanubicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012