Podrobnosti záznamu

Název
    Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
Další názvy
    Pyritized fossil fauna in the Motol Formation (Wenlock) in the Kosov Quarry near Beroun
Autor
    Budil, Petr
    Mergl, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Pyrizitation, Brachiopoda, Trilobita, Wenlock, Prague Basin, Barrandian
Klíčové slovo
    Berouna
    Fauna
    Fosilní
    Kosov
    Lomu
    Motolském
    Pyritizovaná
    Souvrství
    Wenlock
Abstrakt (česky)
   Popsána je pyritizovaná fauna z motolského souvrství z lomu Kosov u Berouna. Fauna sestává zejména z brachiopodů s dominantní Leangella tuffogena a rodů Eoplectodonta, Arcualla, Resserella, Ravozetina, Orhoria, Skenidioides aj.; trilobiti jsou reprezentováni rody Cheirurus, Staurocephalus, Cyphoproetus, Aulacopleura, Otarion ? and Leonaspis ?. Malí rugózní a tabulátní koráli jsou hojní. Složení asociace je podobné pozdně wenlockému společenstvu Strophoprion-Eoplectodontovému (Havlíček-Štorch 1990) dosud známému pouze z tufitických výpenců svatojanského vulkanického centra. Trilobitová fauna náleží společenstvu Liolalax - Sphaerexochus-Cheirurovému (Chlupáč 1987). Tato fosilní asociace je vázána na tenkou vrsvičku kalových vápenců uvnitř sukcese graptolitových břidlic odpovídajícím graptolitové zóně Cyrtograptus lundgreni (Wenlock, Sheinwoodian). Macerace vápenců slabým roztokem kyseliny octové se ukazuje jako velmi slibná metoda pro studium drobných schránek a exoskeletonů.
Abstrakt (anglicky)
   Pyritized fossil fauna in the Motol Formation (Wenlock) in the Kosov Quarry near Beroun
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014