Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary morphogenesis of the Elbe valley in central part of the České středohoří Mts.: new data from GIS analyses and relative dating of stony accumulations and slope depressions : (02-41 Ústí nad Labem)
Další názvy
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)