Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments and fossil soils at the locality Kienberk near Mikulov
Další názvy
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)