Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments and natural hazards in the environs of Santa Lucia in central Nicaragua
Další názvy
    Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui