Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments in surroundings of Písty sand pit (sheet 13-141 Nymburk)
Další názvy
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk