Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments in surroundings of Písty sand pit(sheet 13-141) Nymburk)
Další názvy
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)