Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the area of the map sheet Hlubočky
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)