Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the geological map sheet 1:50 000 Břeclav
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)