Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the Hodonín sheet
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)