Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the map 1:25 000 sheet 14-412 Šumperk
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)