Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the map 1:25 000 sheet 14-414 Zábřeh
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)