Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the map sheet 32-422 Pohorská Ves
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohorská Ves 32-422 (32-42 Rožmberk nad Vltavou)