Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the map sheet area 11-424 Dolní Bělá
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá