Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the Nymburk map sheet
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk (13-14 Nymburk)