Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the sheet Kyjov 34-221
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221