Podrobnosti záznamu

Název
    Radon in soil gas in contact metamorphosed hornfelses of Blovice Proterozoic (SW Bohemia, Czech Republic)
Další názvy
    Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika