Podrobnosti záznamu

Název
    Re-assessment or reconnaissance mineral resources of the Czech Republic
Další názvy
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky