Podrobnosti záznamu

Název
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Kvitkovič, Ján Vanko
Další názvy
    Recent vertical movements in the West Carpathians for period 1951-1976
Autor
    Kvitkovič, Jozef
    Vanko, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 4
Strany
    s. 345-356
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr. + 2
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    geodézie
    kontinentální kůra
    kůra kontinentální
    neotektonika
    pohyby současné
    Západní Karpaty
    zemětřesení
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    1951-1976
    Epochu
    Karpát
    Pohyby
    Recentné
    Vertikálne
    Západných
Abstrakt (česky)
   Z výsledků opakovaných nivelací I.řádu v letech 1951-1976 vyplývá, že maximální vertikální pohyby v Západních Karpatech ve sledovaném období 24 let činily v celkovém rozpětí 5,0 mm/rok, z toho na poklesy připadá 4,0 mm/rok. Nížinné oblasti patřící podunajskému a potiskému bloku vykazují poklesy, maximálně -4,0 mm/rok, podunajský blok byl z neotektonických bloků seismicky nejaktivnější. Pozitivní morfostruktury typu středohoří a hornatin vykazují krátkodobé kolísavé pohyby; převládá buď celkově stoupající nebo celkově klesající tendence
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012